Tianjin

35
35
35

Terminali Ndërkombëtar i Kontenierëve në Tianjin Port Pacific

Tianjin Hongqiao qendra e shërbimit të tregut të pasurive të patundshme

Grupi i Turizmit në Tianjin

35
35

Përpunimi i materialit hekuri metalurgjik Tianjin, Ltd

Anketa e parë e inxhinierisë së navigimit CCCC dhe Instituti i Projektimit (Tianjin)